Powrót do strony głównej

Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest Auto-Pomoc Łukasz Składan, ul. Pawia 11A/23 41-209 Sosnowiec nip 6312279593, tel. 600690198.

Dane osobowe – imię, nazwisko, oraz numer telefonu – przetwarzane są wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie, na podstawie udzielonej zgody lub podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy o świadczenie usług.

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, wykonania, rozliczenia usługi lub ewentualnego dochodzenia roszczeń.

Twoje dane będą udostępniane wyłącznie tym podmiotom zewnętrznym, które posiadają ustawowe prawo do ich przetwarzania i tylko w przypadkach ustawą określonych.

Możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres samochodzpasja@gmail.com lub nasz adres korespondencyjny: ul. Pawia 11A/23 41-209 Sosnowiec . Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem.

Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia danych.

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu, ani nie będą przekazywane do odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Skargi możesz składać do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.